אביעזר וייס, כסלו התשפ"ב, נובמבר 2021

בין אנרכיזם מקראי לכור ההיתוך

הערות על הצעת 'הדמוקרטיה הקהילתית'


גם אני חושב שחוקה למדינת ישראל היא חיונית, ושהדרך אליה צריכה להיות מלווה בחשיבה מעמיקה ובראייה רחבה, בשיתוף אנשים ונשים רבים ובבחינת היבטים רבים. הדוגמה האצילית ביותר לכך היא כמובן הקובץ 'הפדרליסט', שכותביו מעידים שחשיבותו היא בכך שהוא נעשה מתוך אורך רוח וזמן פנוי, ולא בלחץ המאורעות הדרמטיים שהתרחשו סמוך לכתיבת המסמך הראשוני של חוקת ארצות הברית. לפני שאגש להערות הקונקרטיות למודל 'הדמוקרטיה הקהילתית' אני מבקש להקדים ולציין שתחום ההתמחות שלי איננו מדעי המדינה ואף לא מדעי החברה. אני בא ממדעי הרוח, בעיקר מהספרות ומעט - באופן חובבני - מהפילוסופיה וההיסטוריה. חוץ ממעט ידע, היגיון ויושרה אינטלקטואלית אני לא יכול להציע הרבה לדיון כאן.
לאורך כל שנותיי כאדם וכמחנך אני חצוי בין שני קטבים: בנשמתי אני אנרכיסט. אני בהחלט תומך ברעיון השבטיות שחוזר בהסברים להצעה פעמים רבות. הרציתי פעמים אחדות בהזדמנויות שונות על ספר שופטים וקראתי להרצאה "אנרכיה ברוכה". הטענה הבסיסית שלי הייתה שהאמירה "בימים ההם אין מלך בישראל - איש הישר בעיניו יעשה" היא אמירה חיובית ולא שלילית. משמעותה: כיוון שאין מלך - בני אדם מחפשים לעשות את הישר (לא את הנוח, לא את המעשיר וודאי לא את המדכא והמשפיל).

תקופת השופטים הייתה אוטופיה שמגיעה לשיא תיאורה לא בספר שופטים אלא במגילת רות: "איש הישר בעיניו יעשה" - כל אחד מגיבורי מגילת רות מחפש מהו המעשה הישר לעשות. איש אינו מכתיב לו. העניינים נחתכים בשער העיר ואין שלטון מרכזי מכוון. כאשר נעשה פשע, כמו בפרשת פילגש בַּגִּבְעָה, מחליט כל העם לצאת למלחמה ולעשות סוף לַרֶשַׁע שלא היה כמוהו מאז הכניסה לארץ. לא צריך ממשלה, כיוון שכולם רוצים לעשות טוב וכשמתגלה רוע - רוצים לחסל אותו. שלטון מרכזי תמיד מצויר במקרא כרעה חולה. בהקשר של האמירה הזאת - קיומו של שלטון מרכזי מביא את בני האדם לתלות את מעשיהם בשליט ולא לקחת עליהם אחריות מוסרית בעצמם.

מאידך גיסא, משחר נעורי יש בי כמיהה למה שכונה 'כור ההיתוך'. הרעיון שאפשר להקים חברה על ערכים משותפים רחבים, מרוכזת סביב תרבות אחת, שהיא שילוב בין מוסר נביאי ישראל לתרבות הנאורות של המערב, קסם לי תמיד - אף שידעתי שהוא לא ניתן ליישום. עד היום אני חושב שהטרגדיה של החברה הישראלית נעוצה בכך שלרעיון הזה לא היה סיכוי מההתחלה - וגם על זה כתבתי.

גם כמנהל בית הספר 'צייטלין' - מחד גיסא התנגדתי להתערבות המתמדת של משרד החינוך והרשות המקומית בתכני ההוראה ובאופי החינוך, ובמיוחד בהסתייגויות של ועדות המשרד מתוכניות לימודים ייחודיות שהגשנו (שאושרו לאחר ויכוחים קשים), ומאידך גיסא האמנתי ואני עדיין מאמין שיש הכרח לאומי, ערכי וחברתי בהאחדה בסיסית של תכני ההוראה ואופי החינוך ומדידת ההישגים.

הקונפליקט הזה ממשיך ללוות אותי עד היום, ובגלל עצם קיומו נראה לי שראוי לבחון את המודל של 'הדמוקרטיה הקהילתית', ואולי תוך בחינת המודל הזה ייפתר הקונפליקט לכאן או לכאן, או שתימצא פשרה הרמונית שתענה לכל הצרכים. מהאמור לעיל משתמע שאני רואה את הלוז ביוזמה לא בעצם הצעת החוקה אלא ברעיון של "דמוקרטיה קהילתית עם קהילות וירטואליות", שלמעשה טרם נוסה כלל בפורמט של מדינה. אבל נראה שמציע הרעיון סבור שהוא המודל הנכון למקרה הייחודי של מדינת ישראל שהיא, למעשה, מדינה של מהגרים שמתחלקת לקהילות שונות ומגוונות, ונראה גם, שבמציאות ימינו, כשהרשת היא המקום שבו פועלים בני אדם, יש גם סבירות מסוימת להצלחה של רעיון כזה.

בעיניי - אף שזה המרכיב החשוב ביותר בחוקה שאנחנו חפצים לגבש, זהו גם המרכיב הבעייתי ביותר. בהמשך אתייחס לבעייתיות זו, אבל כבר כאן אני מציע לגבש מבנה פשרה כלשהו. כלומר: הפדרציה תוקם מקהילות אחדות שיהיו מאורגנות על בסיס גיאוגרפי, אבל הקהילות הללו יתחלקו בתוכן לקהילות משנה על בסיס אמונות, דעות ערכים ומטרות משותפים להם. כך יש סיכוי גדול הרבה יותר לכך שכל אחד בקהילה ימצא את המוסדות ואת השירותים שבהם הוא חפץ.

מכאן ואילך אתייחס בהערותיי למאמר 'אם תרצו אין זה מדע בדיוני':

אני מסכים לגמרי עם הקביעה ש"בארצות רבות כבר לא ברור מה זה דמוקרטיה ואיך צריך לנהל אותה". אני סבור שהסיבה העיקרית לשינוי הזה נובעת מעוצמתה של התקשורת על זרועותיה השונות. למעשה התקשורת, קרי הטלוויזיה והרשתות החברתיות, הפכו לרשות שלטונית רביעית בלתי מוסמכת, בלתי מבוקרת ובעלת עוצמה אדירה שכופפת תחתיה את שאר שלוש הרשויות הקלאסיות. זהו טירוף המערכות העיקרי שמשבש כל סדר דמוקרטי.

המאמר, לעומת זאת, קובע שהסיבה לכך היא ש"שורש הרע הוא המשטר הריכוזי" וש"בניגוד לאינטואיציה דווקא הניסיון לשליטה בכל פרט מפלג את החברה ומחליש את הממשל". אני נוטה להסכים עם זה כשהמשטר הוא ריכוזי באופן קיצוני כמו המשטר ברוסיה הסובייטית, אבל במשטרים מתונים יותר יש להבהיר באופן מעמיק הרבה יותר במה הריכוזיות מחלישה. אנחנו מכירים מדינות רווחה שמחזיקות בידיהן את כל מערכת הרווחה והן משגשגות ופורחות כמו מדינות סקנדינביה, למשל. באשר לטענות בהמשך הפסקה - אני לא בטוח כלל שהקונפליקטים בישראל נוצרים בגלל הקשר שבין סדרי עדיפויות ערכיים לתקציביים. במערכות הבחירות האחרונות דווקא אלה ש"יש להם" נלחמו על החלפת המשטר. הרושם שלי הוא שישנה עויינות בסיסית בין שני צדדים עוד מתקופת טרום המדינה, וכתבתי על כך כאן: https://www.makorrishon.co.il/culture/253553

זה לב הסכסוך הפנימי. אם ניצור קהילות לפני שהקונפליקט הזה ייפתר יהיו אלו קהילות עויינות זו לזו שלא יסכימו כמעט על עניין אחד משותף בניהול המדינה. ארצות הברית - שממנה מביא המאמר דוגמאות לעתים קרובות, ובצדק, נמצאת בעימותים קשים שאינם קשורים למשאבים (אלא לשיטת הטוענים ש"הכל זה כלכלה"). הוויכוח הפנימי בארצות הברית בעניין ההגירה, למשל, לא קשור לתקציב, הוא ויכוח עקרוני על דמותה החברתית והתרבותית של ארה"ב.

כפי שכתבתי לעיל, משבר ערכי יכול להרוס כל דבר, גם אם הכוונות טובות. נכון כמובן שבסנאט של ארה"ב יש מספר שווה של נציגים לכל מדינה, אבל האם היום, למשל, אין שם עריצות של הרוב המזדמן - קטן ככל שיהיה? הכיוון בקונגרס האמריקני על שני בתיו הוא לעשות ההיפך מהממשל הקודם, לא באמת חשוב מה יהיה המחיר. יש לדפוק את האופוזיציה בכל מקום, בדיוק כמו אצלנו. זה נראה משבר ערכי ולא חוקתי.

הרעיון לקבוע בחוקה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי כולו ולהשתית את הרוב בה על בני העם היהודי בתפוצות הוא רעיון מעניין אבל, לדעתי, בלתי ישים מהסיבות העיקריות הבאות:

המשך...

1.  יהודים שיתפקדו וידעו שקיום הרוב היהודי בישראל מותנה בהם ידרשו בלי ספק להיות מעורבים בניהול המדינה. ייתכן שאף ירצו להקים קהילות מיוצגות בנוסח המוצע בהמשך המאמר. לא נראה לי בשום סיטואציה שהרעיון הזה יתקבל אי פעם על ידי אזרחי מדינת ישראל החיים בה ותורמים לביטחונה ולהתפתחותה הכלכלית.
2.  נכון שבארצות רבות אזרחים בעלי אזרחות כפולה יכולים להצביע גם למוסדות שבמולדת שממנה היגרו, אבל אם לזה כוונת ההצעה, הרי משמעות הדבר היא שיהודים שאינם מתגוררים כאן יקבעו במידה רבה את החוקים הקשורים לכלכלה ולביטחון בלי שיתרמו לכך דבר.
3.  לפי הסקרים בעשור האחרון מספר היהודים הרואים את מדינת ישראל כחלק מזהותם היהודית אינו עולה על 25% (בארה"ב). לשכנע אותם להתפקד כבעלי מעמד במדינת ישראל לצורך חישובים דמוגרפיים יהיה בלתי אפשרי ואף מסוכן.

מתחת לכותרת 'הפדרליזם' מופיע הלוז המקורי של ההצעה. הרעיון: "קהילות אוטונומיות שלא יהיו בהכרח טריטוריאליות" הוא רעיון מדליק שמנוסח בחכמה. לולא ה"בהכרח" הייתי אומר שהוא מדליק אבל הזוי. ה"בהכרח" פותח פתח לאתגר את הרעיון הזה מכיוונים שונים. כל מה שאכתוב על זה מכאן ואילך לא בא לפסול אלא לאתגר את המחשבה על הנושא הזה.

1.  האם הרעיון הזה נוסה אי פעם במתכונת מדינית כלשהי? תיאורטית נראה שדווקא בעולם הווירטואלי של היום ניתן להקים גם קהילות דיגיטליות. אבל הואיל ובבני אדם חיים אנחנו מדברים, ובני אדם חיים בכל זאת במקום על פני הגלובוס עולות בעיות רבות.
2.  איפה יהיו הגבולות הייחודיים של הקהילות הללו? איזה מספר אנשים יצדיק חוקתית הקמת קהילה? באופן מעשי נראה שכמעט כל מספר שייקבע יעורר ויכוחים ומחלוקות, כי בסופו של דבר, גם עם שיטת השוברים, מדובר בחלוקת משאבים לאומיים. השיטה הרובית באה לפתור בעיות כאלו. החכמים שנחלקו בשאלת תנורו של עכנאי קבעו שלמרות שצדק אפשר אולי למצוא בכל צד, בסופו של דבר צריך להטות אחרי הרבים.
3.  אציג אפשרות קונקרטית יותר: נניח שהחלטתי להשתייך לקהילה דתית-מודרנית ציונית, ואני גר באזור גיאוגרפי שמתגוררת בו אוכלוסייה שרובה חילוני, נניח בערבה. יש לי שובר שאני רוצה לפדות אותו בבית ספר ממלכתי דתי. אבל במרחק של מאה קילומטר אין בית ספר כזה. גם במציאות של היום אין לי פתרון לכך, אבל מה תועיל במקרה זה חברותי בקהילה ומה יועיל לי השובר?
4.  נניח שקהילת 'עלה ירוק' מקימה בשכונה שלי מועדון של סמים קלים (שהרי המדינה מתערבת רק בכלכלה וביטחון) או קהילת 'זנות בטוחה וחופשית' מקימה בשכונתי בית בושת. אני לא רוצה שילדי יחיו בסביבה כזאת. כשיש סמכות מדינתית, החוק - על פי הרוב - אוסר מוסדות כאלו. מה יקרה לפי הצעת 'הדמוקרטיה הקהילתית'?

אפשר לתאר עוד עשרות דוגמאות מסוג זה, ואני מניח שניתן להציע פתרון כולל לכולן. אשמח לקרוא אותו. אבל הנקודה החשובה ביותר, לטעמי, בעניין זה היא שהמודל מניח שמדובר באזרחים נבונים, משכילים שיודעים מה שהם רוצים, ולפי זה מקימים לעצמם קהילות. לי נראה שהמצב הפוך: לרוב האזרחים אין עמוד שדרה ערכי, הם נסחפים אחרי גלי אופנה וקמפיינים תקשורתיים ורודפים אחרי כל טרנד וכל הבל רעיוני חדש. רבים, רבים מאד, ייסחפו לקהילות לפי מיטב שטיפת המוח והפרסומת שהקהילה - אם יהיו לה אמצעים - תפעיל, או, וגם זה לא טוב, יישארו ללא קהילה.

בפסקה 'החוקה החדשה' מוצג הסייג: "טוהר המידות והמנהל התקין בקהילות יפוקחו על ידי מבקר המדינה", ושוב חזרה הקושיה למקומה: פקיד יקבע מה חוקתי ומה לא, ואם החלטתו לא תמצא חן אז בית המשפט העליון, ושם אנחנו נמצאים היום. גם הרעיון שקהילה תצטרך להיות מוכרת על ידי הכנסת ברוב מיוחס תביא לידי כך שחלק גדול מאד מהבקשות לייסוד קהילות ייתקע בתיקו.

בפסקה 'בית הנציגים' מובאת הדוגמה האמריקאית של שני נציגים לקהילה, כפי שישנם שני נציגים למדינה בארה"ב. הדוגמה הזאת איננה נכונה, לדעתי. המודל יצור קהילות הומוגניות, בעוד שמדינה בארה"ב היא לגמרי הטרוגנית, כמובן עם מאפיינים ייחודיים. קורה שהנציגים של מדינה אמריקנית באים משתי מפלגות מנוגדות ומייצגים ערכים מנוגדים. הדוגמה של הפדרציה האמריקנית רק מראה שלא נכון שקהילות יהיו הומוגניות. לכל מדינה יש בית נבחרים משלה ומושל משלה וגם בתוך המדינות קיימים איזונים בין רוב ומיעוט. דווקא קהילות הומוגניות הן סכנה לפלורליזם, ולא ניתן כאן להאריך בזה.

לגבי הפסקה 'הרשות המבצעת' אני מסכים לחלוטין שיש להקפיד על הפרדת רשויות מוחלטת, מה שלא קורה אצלנו. המציאות שבה שרים הם גם חברי כנסת שמה ללעג את העיקרון הזה. מסכים שיש להקים משטר נשיאותי וממשלה שאינה בנויה על קואליציה. יחד עם זה, ההנחה שמחלוקות מדיניות וצבאיות לא יגלוש אל תוך הקהילות - אין לה על מה לסמוך.

בקשר לפסקה 'הרשות השופטת' - מעניין איך לפי העקרונות המתוארים בסעיף הזה יתנהל בית משפט קהילתי של קהילה בדווית פורעת חוק, מרובת נשים, או לחילופין, איך יתנהל בית הדין של קהילת חסידי גור.

ברשימת ה"מעלות" נקבע בביטחון שהמודל יהיה מבוסס על מורשת ישראל והמשפט העברי. האם ההצהרה הזאת מותירה מקום במודל הזה לקהילה חילונית, שאינה רוצה שום קשר לדת ישראל, שעקרונותיה אוניברסליסטים, שרוצה לחנך את ילדיה כאזרחי העולם, שמאמצת את המשנה החינוכית של אילן גור זאב בספרו 'לקראת חינוך לגלותיות' וכד'? מי יקבע שאין לקהילות כאלו זכות להכריז על עצמן כקהילות? הרי זה תלוי רק בהצבעה בכנסת.

אשר לקביעה שהשחרור מכבלי השלטון המרכזי יביא ליזמות ולאחריות אישית - זה נכון ולא נכון. אני לא בטוח שזה ישנה משהו. מי שיש לו ערכים חיוביים יזום ויהיה אחראי, ומי שלא - ינצל את הקהילה ואת משאביה ולא יתרום לה דבר, ולצערי, אלו הרוב - ראה הערתי האחרונה בפרק 'הפדרליזם'.

ולבסוף - תחת הכותרת ' אוטופיה?' - הניתוח של אופן קיומו של העם בתקופת השופטים ובגלות נכון מאד. האם אין זו ראיה לכך שהמודל הזה הוא דווקא גלותי ולא מתאים למדינה ריבונית? לדעתי, וכאמור, כתבתי והרציתי על כך, תקופת השופטים הייתה אוטופיה כי בני אדם חיפשו לעשות את הישר והטוב. זה לא המצב היום אצלנו. ואשר לקיום בגלות, יש לזכור דבר אחד חשוב: לא הייתה מולדת טריטוריאלית, אבל הייתה מולדת משותפת - הספר. הספר היה מולדת, וערכיו - שאמנם ניתנו לפרשנות - היו מחייבים את כולם. גם זה לא המצב כאן היום. וגם סביב הספר חלו התפתחויות: בעוד המשנה נותנת מקום גם להלכה וגם לדעה שנדחתה והתלמוד בכלל נמנע ברוב מוחלט של המקרים מלהכריע במחלוקות, החל מתקופת הגאונים נתעורר צורך בהאחדה של ההלכה בכל תפוצות ישראל ו"משנה תורה" ואחר כך ה"שולחן ערוך" יצרו האחדה הלכתית כמעט מוחלטת.

ולאחר כל ההסתייגויות האלו אומר שהצורך בחוקה הוא חיוני ושהרעיון הבסיסי של ההצעה נכון מאד. מכיוון שאני מניח בוודאות רבה שהסוגיות שהעליתי נלקחו בחשבון, נראה שאפשר להמשיך בדיון. עם זאת אנסה להציע חלופות כלשהן:

1.  באופן כללי ההבדלים המהותיים בין הקהילות המרכיבות את אוכלוסיית מדינת ישראל מתבטאים בהרכב הכנסת. הבעיה, כפי שהמאמר מתאר היא 'עריצות הרוב' בעיקר בנושא חלוקת המשאבים התקציביים. בעייה זו ניתנת לפתרון בדרכים שונות, למשל על ידי חקיקת חוק יסוד: חלוקת משאבים, שיקבע שכל התארגנות פוליטית זכאית לנתח מעוגת התקציב בין אם היא בקואליציה בין באופוזיציה. כל מפלגה, החל מגודל שייקבע, תקבל חלק מהתקציב בהתאם לגודלה באחוזים ותשתמש בו למטרות שיוגדרו במצעה תוך פיקוח של גוף מבקר. זה יפתור, לדעתי, חלק גדול מהבעיות שנובעות מחלוקת המשאבים ויתכן אף שישנה את התמונה המפלגתית בישראל.
2.  יש מקום לבדוק בסקר רציני מה באמת אופייה של הרבגוניות בישראל, ועד כמה היא מחייבת חלוקה לקהילות. יש לי תחושה שיש תואם די גבוה בתוך אוכלוסיות לפי מיקומן הגיאוגרפי. לכן הייתי מציע שיטה משולבת בין ההצעה שלפנינו לבין המציאות הקיימת, כלומר: יש לחלק את המדינה למחוזות בחירה אוטונומיים ככל האפשר. כל מחוז כזה ינהל בית נבחרים וראש מחוז. גם בתוך המחוז תישמר המדיניות התקציבית שהצעתי בסעיף הקודם. נוסף לכך, יוקמו עד עשרה מחוזות וירטואליים בהתאם לקריטריונים שייקבעו בחוקה ואליהם יוכלו להצטרף אנשים שלא על בסיס לוקאלי. מי שיבחר להצטרף למחוז וירטואלי לא יוכל לבחור ולהיבחר במחוז הגיאוגרפי שלו. נראה לי שלפחות לניסיון כדאי לשקול צירוף כזה.

הערה אחרונה לגבי צורת השלטון על פי התורה: הנצי"ב אומר על פרשת המלך - והוא אינו היחיד - שמינוי מלך אינו יכול להיות מצוות עשה, כיוון שכל ענייני ניהול המדינה הם עניינים של פיקוח נפש ובעניינים אלו אי אפשר לכפות על ציבור צורת ממשל. יש מי שרוצה שלטון נבחרים (זו לשונו) ויש מי שרוצה מלך.

שיטת הממשל שמציע אברבנאל, בהשראת השיטה של רפובליקת ונציה היא מעניינת ויכול להיות שהיא דומה לנושא שאנחנו מדברים בו. הוא אומר שהחלוקה לשרי עשרות, מאות וכו' אין פירושה שאדם אחד ממונה על עשרה או על אלף אנשים, אלא על סוגים שונים של מועצות נבחרות. מועצת האלף, המונה אלף נציגים, דנה בענייני היום-יום (וממילא יישמעו שם קולות רבים ומגוונים) ומועצת העשרה דנה בעניינים המדיניים והביטחוניים הכבדים. כדאי לחשוב גם בכיוון הזה.
קראו את תגובתו של אהוד טוקטלי לאביעזר וייס: זה ממש לא גמל


חזרה לראש הדף


כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה' HopeWays.org ©
2003-2021

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.

This website was tested on Google Chrome Version 94.0.4606.71, Mozilla Firefox Version 92.0.1 and Microsoft Edge Version 94.0.992.38