אהוד טוקטלי

ספרים


ילדי תרשיש באי הבודד

מאת אהוד טוקטלי, שמואל וג'ודי קליצנר  

שבעה ילדים ישראלים ניצלים מספינה טובעת ומגיעים בסירת הצלה לאי בודד בלב ים. באי הקטן, המכונה בפיהם "תרשיש", מתמודדים הצעירים עם תלאות וסכנות, ומגלים תושיה ואומץ בלתי רגילים. הם לומדים כיצד להתקיים בטבע, משכילים למצוא מזון, מלבוש ומחסה, ובונים קהילה קטנה וחביבה.

סיפור הרפתקאותיהם המרתקות מדגיש את האתגרים בפניהם עומדים הילדים כיהודים וכישראלים: במהלך חודשי חייהם בתרשיש מצליחים הילדים לציין את מועדי ישראל, ועומדים במבחן הקשה של עיצוב חיים חברתיים בעלי אופי יהודי, תוך נסיון יומיומי לממש ערכים של צדק ומוסר.

הספר משלב גישה חינוכית תורנית עם סיפור עלילה מרתק, תוך עיצוב רגיש של הדמויות והיחסים ביניהן. חווית הקריאה יוצרת הזדהות עם עולמם הפנימי של גבורי הסיפור. התנסותם במצבים בלתי שגרתיים גורמת לבחינה מחדש של כל הרגיל והמקובל, ומעמיקה את הקשר האישי עם ערכים ומסורת.


מהדורה ראשונה: תשמ"ח 1988 | מהדורה אנגלית: תשמ"ט 1989 | מהדורה רוסית: תשנ"ב 1992 | מהדורה שניה: תשנ"ב 1992 | מהדורה שלישית: תשס"ג 2003


להורדת ספר אלקטרוני

כל הזכויות שמורות למחברים. © Copyright 1988
הספר האלקטרוני מוצע לציבור לשם קריאה בלבד. פתיחת קובץ זה מבטאת את הסכמתך לתנאי אזהרה זאת. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לאחסן כמאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. מותר להדפיס עותק אחד לצורך קריאה, אך שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר, אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברים.


נויאלטנוילנד

מאת אהוד טוקטלי  

בשנת 1902 פרסם חוזה המדינה, ד"ר תאודור הרצל, את ספרו האוטופי 'אלטנוילנד'. מאה שנה אחר-כך, מציג סופר ישראלי עבוד חפשי בשם 'נויאלטנוילנד'. הספר יצא לאור בשנת 2002 - בדיוק מאה שנה אחרי המקור.

הסיפור והדמויות דומים מאד למקור של הרצל, אך הספר החדש מגיש כמה הצעות מרתקות לעתידה של ישראל. מטרתו העיקרית היא לעורר דיון ציבורי על כמה חידושים יצירתיים, העשויים לחדש את תחושת התקוה ואת הלכידות החברתית של עם ישראל בארצו.

העלילה מגוללת את סיפורו הדמיוני של האסטרונאוט פרדי לואיס. הוא פורש מנאס"א ומצטרף לפרופסור קרנסקי, מדען רוסי מוזר, במשימה מטורפת: מסע לחלל, עם סיכויים קלושים לחזרה לכדור הארץ. בדרכם לאתר השיגור ברוסיה, עוברים קרנסקי ופרדי בישראל, שם מכינים להם את מחשבי החללית. פרדי מגיב ברגשות מעורבים לפגישתו הראשונה עם ארץ אבותיו...

שנים רבות אחר כך, שבים קרנסקי ופרדי ממסעם ונוחתים בבסיס החלל ליד באר שבע. מארחם הישראלי, דוד ינון, מזמין אותם להתארח בביתו ולסייר בארץ ישראל. קרנסקי ופרדי מופתעים מהשיפורים במציאות הישראלית. השינוי העיקרי הוא חברתי, תרבותי ופוליטי: השיטה החוקתית החדשה - 'הדמוקרטיה הקהילתית' - היא לבה של 'הציונות החדשה'.

הספר מציע דרך חדשה להתמודדות עם אתגרי האלף השלישי. דרך זו עשויה להציע גם כיוונים חדשים למזרח התיכון המסוכסך, ואולי אף טומנת זרע יצירתי לעיצוב פתרונות חברתיים ופוליטיים חדשים ליחסי ישראל-ערב.


להורדת ספר אלקטרוני       לקריאה מקוונת       להזמנת ספר בדואר

כל הזכויות שמורות למחבר. © Copyright 2002
הטקסט באתר ובספר האלקטרוני מוצע לציבור לשם קריאה בלבד. פתיחת קישורים אלה מבטאת את הסכמתך לתנאי אזהרה זאת. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לאחסן כמאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. מותר להדפיס עותק אחד לצורך קריאה, אך שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר, אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחבר.


שבע

מאת אהוד טוקטלי  

חיבור הגותי על מגוון סוגיות חברתיות ומדיניות במדינת ישראל. נסיון לגשר בין השקפות ותרבויות-משנה שונות, על בסיס גישה קהילתנית וערכי מורשת ישראל.

המחבר אינו מלומד המוסמך לקבוע מסמרות בתחומים אלה, אך הוא מציע גישה שונה לאיחוי השסעים בצבור הישראלי.


תש"ע 2009


להורדת ספר אלקטרוני

כל הזכויות שמורות למחבר. © Copyright 2009
הספר האלקטרוני מוצע לציבור לשם קריאה בלבד. פתיחת קובץ זה מבטאת את הסכמתך לתנאי אזהרה זאת. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לאחסן כמאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. מותר להדפיס עותק אחד לצורך קריאה, אך שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר, אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחבר.


חזרה לראש הדףלעילוי נשמת בני אהובי יהונתן משה טוקטלי ז"ל (התשמ"ד-התשע"ט)
This website was tested on Google Chrome Version 94.0.4606.71, Mozilla Firefox Version 92.0.1 and Microsoft Edge Version 94.0.992.38